Dreptul Transporturilor

Slide3
 • Asistenţă cu privire la elaborarea, redactarea, negocierea, executarea şi încetarea diferitelor tipuri de contracte din domeniul transporturilor;
   
 • Consultanţă cu privire la obţinerea licenţelor/certificatelor de transport precum şi a atestatului/certificatului de competenţă profesională;
   
 • Asistenţă şi reprezentare a operatorilor de transport în faţa instanţelor de judecată în cazul litigiilor generate de executarea defectuoasă/neexecutarea contractelor de transport;
   
 • Contestarea proceselor-verbale de contravenţie prin care se stabilesc sancţiuni pentru încălcarea normelor referitoare la Codul Rutier, ADR, convenţia CMR;
   
 • Consiliere şi asistenţă juridică în cazul incidentelor de plată sau a incidentelor de transport;
   
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa organelor abilitate ale statului în cazul accidentelor rutiere;
   
 • Consultanţă cu privire la recuperarea marfei/bunurilor transportate sau a contravalorii acestora;
   
DANCEA AND PARTNERS - ATTORNEYS AT LAW