Slide1
Slide2
Slide3

Despre Noi

Despre Noi

Cabinetul de avocatura Dancea Cristian a fost înființat în anul 2004,iar după o activitate de 10 ani, avocatul titular al cabinetul Dancea Cristian a constituit o Sociație de avocați, cu denumirea Societate Civilă de Avocați Dancea și asociații,și oferă servicii juridice complexe în limba română, maghiară, şi engleză, atât întreprinderilor mici şi mijlocii cât şi persoanelor fizice.

Sediul nostru, cu o suprafaţă de 200 m2, se situează în centrul istoric al oraşului Odorheiu Secuiesc, în apropierea cetăţii medievale "Székelytámadt", dispunând de o sală de aşteptare, secretariat, sală de conferinţe, satisfăcând toate pretenţiile clienţilor şi partenerilor noştrii actuali şi viitori.

În centrul domeniilor în care activează biroul nostru se situează dreptul comercial, dreptul civil, dreptul muncii, dreptul familiei şi dreptul penal, iar datorită cunoştinţelor aprofundate şi a experienţei dobândite dealungul anilor, Vă oferim servicii complexe în domeniul dreptului transporturilor, a achiziţiilor publice, şi dreptul proprietăţii intelectuale.

Specialiştii noştrii Vă oferă servicii de înaltă calitate în domeniul înfiinţării şi modificării societăţilor comerciale, acordă consultaţii în diverse domenii ale dreptului, şi întocmesc diverse contracte tipice şi atipice care asigură apărarea intereselor dumneavoastră. În prezent biroul nostru oferă servicii juridice permanente pe bază de abonament atât societăţilor comerciale, cât şi persoanelor fizice.

Biroul nostru consideră primordial oferirea unor servicii juridice orientate către client, principiul fundamental şi punctul forte al cabinetului fiind ca toate cauzele să fie rezolvate cu devotament, în aşa fel încât fiecare client să beneficieze în mod egal de servicii juridice de înaltă calitate.

Respectul faţă de client, fermitate, apărarea adevărului, calitatea superioară a serviciilor oferite, şi rezolvarea rapidă şi cu costuri reduse a cauzelor sunt principiile care stau la baza activităţii noastre.

Echipa noastră

Echipa noastră description

Dancea Cristian

Dancea Cristian

Calificare: Universitatea Dimitrie Cantemir, Facultatea de Drept, Cluj Napoca
Email: cristiandancea@cristiandancea.ro

Imre Béla

Imre Béla

Calificare: Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Drept, Cluj Napoca
Email: imre.bela@cristiandancea.ro

Marcus Mária Magdolna

Marcus Mária Magdolna

Email: mariamarcus@cristiandancea.ro

Székely Erika

Székely Erika

Email: szekely.erika@cristiandancea.ro

Ravasz Beáta

Ravasz Beáta

Email: ravasz.beata@cristiandancea.ro

Onorarii

Onorariul avocatului se stabileşte ţinând cont de prevederile Legii nr. 51/1995 şi a Statutului profesiei de avocat.

Onorariul procentual de rezultat

Constă într-un procent aplicat la valoarea serviciului încredinţat.
Acest tip de onorariu se percepe pentru acele servicii care se prestează contra unui onorariu fix pentru munca depusă, la care se adaugă un anumit comision variabil în funcţie de finalitatea şi soluţia cauzei.

Onorariul fix

Constă într-o sumă fixă datorată pentru întregul serviciu contractat.
Este recomandat să alegeţi acest tip de onorariu pentru acele servicii, pentru care volumul de muncă poate fi estimat la data încheierii contractului, cum ar fi înfiinţarea de firme, redactarea de acte constitutive sau modificatoare, redactarea de contracte, adrese, cereri, notificări, şi alte asemenea servicii.

Onorariul orar

Constă într-o sumă fixă datorată pe ora efectiv lucrată în legătură cu serviciul contractat.
Onorariul orar are un nivel moderat şi se aplică în special cazurilor şi proiectelor ce presupun activităţi în cadrul biroului nostru, fără sau grad redus de mobilitate. Onorariul orar se aplică lucrărilor care pot fi cuantificate ca întindere şi timp.
Plata onorariului orar se efectuează, de regulă, pe loc. În cazul în care istoricul relaţiei cu clientul permite, se vastabili ca plata onorariului orar (mai ales atunci când activitatea este repartizată de-a lungul unui interval de timp larg) să fie efectuată până la ultima zi în care s-a comunicat factura către client.

Programul "Avocatul familiei"

Acest nou tip de serviciu a fost conceput în special persoanelor fizice, convinsă fiind nevoia acestora de a avea un avocat unic care ofere servicii juridice complete tuturor membrilor familiei Dvs. În cadrul programului se percepe un onorariu în regim de abonament lunar, valoarea acesteia fiind negociată cu fiecare client în parte.
Avantajul serviciului constă în reducerea semnificativă a timpului alocat căutării unui avocat care să răspundă cerinţelor clientului, ori de câte ori intervine o problemă, oferă confort şi siguranţă bazată pe relaţia dintre avocat şi client, totodată asigură confidenţialitatea informaţiilor şi disponibilitatea permanentă în cazuri urgente.
În cadrul unei asemenea servicii membrii familiei Dvs. în afară de faptul că se bucură de prioritate au şi o reducere semnificativă a onorariului de avocat.

Onorariu tip abonament

Constă într-o sumă fixă plătită lunar.
Acest tip de onorariu se adresează în special societăţilor comerciale, care au nevoie în mod permanent de colaborarea cu un cabinet de avocat. Alegând acest tip de onorariu, cabinetul nostru le va oferi o îndrumare juridică permanentă pe parcursul desfăşurării activităţii comerciale.
Preţurile abonamentelor se negociază în funcţie de nevoile clienţilor, şi poate include următoarele domenii:

  • consultanţă juridică de specialitate;
  • întocmire de acte şi documente;
  • redactarea şi modificarea de contracte personalizate;
  • redactare de opinii juridice;
  • asistarea clientului la negocierea contractelor şi concilierea litigiilor;
  • servicii fiduciare;
  • negocieri, medieri şi intermedieri;
  • reprezentare în faţa Registrului Comerţului şi alte instituţii în interesul clientului;
  • reprezentare în faţa instanţelor de judecată;

Clienții

Clienţii noştrii au apelat la serviciile juridice oferite de cabinetul nostru, întrucât au încredere în echipa noastră de avocaţi, şi au putut depăşi cu ajutorul nostru problemele de natură legală cu care s-au înfruntat.

Contact

FIND US ON GOOGLE MAPS